חלדץ -רגל עגל קרושה קרה בלימון ושום אין דברים כאלו . מרק ילדות שאבא שלי ואני היינו רבים על העצמות ...