אין רגע מרגש כמו זה של החופה, ואם חושבים על זה היטב הכל מתנקז לכדי הרגע הזה שבו כולם עומדים ...