השואה השאירה את חותמה לדורי דורות הצלקות מגיעות כל כך רחוק כמו באפקט הפרפר והילדות בקיבוץ לטוב ולרע מוצגים בספר ...