זה התחיל בסרטון קצר המתעד שיחה בין שני קשישים. שיחה קצת מוזרה ותגובות מפתיעות שהובילו לסוג של שיח חרשים על ...

אני לא יודע לכמה מכם אם ובכלל, יצא לעבור, מבחירה או שלא מבחירה, תהליך שבו לפתע, כמה מילדיכם קבלו החלטה ...

זה לא שאני יודעת איך כל דבר קורה בעולמנו הקטנטן, אבל מבלי להודות, יש ומבינים הכל, בדרך שהיא לא דרך, ...