לביא, בנה הקטן של רביק, אובחן כלוקה באוטיזם, והיא לא מוכנה שיקראו לו חריג או שישתמשו באוטיזם כקללה. החיים עם ...