אשה אחת מנסה להשתקף דרך נשמתי. חושבת,במותי תקבל את רוחי. חושבת,מותי יסיר את האיום של העיניים שרואות ויודעות את סוד ...