ח"כ רחל עזריה חוזרת לזירה העירונית כדי להפוך את ירושלים לעיר עליה אנחנו חולמים: "כירושלמית וכחברת כנסת, אני יודעת שזה ...

'טוב שם טוב משמן טוב?' האם באמת בכל המיקרים השם הטוב של האדם או המוסד הם העיקר? ומה קורה כשזה ...

משולחנה של חברת מועצת עיר... ההתרגשות הגדולה שלי ביום הראשון בו קיבלתי מושב כחברת מועצת עיר בישיבות המועצה-התחלפה מהר מאוד ...