מה הקשר בין ראש ממשלת פינלנד לאירוע העצמת נשים בעיר רמלה? ...