אומנם הוא נולד כחודש וחצי לפני ש-2015 התחילה, אבל ראם, היונק המקסים, הוא לגמרי איש השנה שלי ...