ראיתי נהר ארוך ומפותל, משנה מסלולו וממשיך במסעו על פני האדמה, מימיו רוחשים כמו מן לחש, מסתודדים עם הניקרה בדרכם, ...