הורגלנו לחשוב שנתינה היא היא הקבלה האמיתית, שכסף הוא אמצעי בלבד, שקידום יוזמות חברתיות הן בהתנדבות. אז הורגלנו... וועידת העסקים ...