קריאה מהודקת בפרק הראשון של ספר שמות מגלה לנו שהמאבק בין בני ישראל למצרים היה מאבק על צלם אנוש ...

מחשבות לקראת יום הזיכרון ה- 23 לרבין ...