עיגולה סוגרת את הקיץ ומתכוננת לשנה חדשה ...

כורסי צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

חמת טבריה צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל   ...