בלשונו היחודית והציורית לוקח אותנו חיים באר אל העיר שבה גדל וממנה צמח,אל העיר הנמצאת בנפשו גם אם אינו גר ...