סתיו על פי הרפואה הסינית הוא זמן האסיף, עת לאסוף פנימה, לאגור מזון כדלק לחימום הגוף והזנתו בימים הקרים, זמן להתעטף, ...