אחת התקוות של הורים היא כי הילדים שלהם ימצו את היכולות שלהם, ויצליחו במישור האישי, החברתי, הלימודי. קורה ולפתע, מבלי ...

בימים הקרובים הילדים חוזרים לבית הספר, ויחד עם ההקלה העוטפת בשיגרה, עבור הורים שילדיהם בעלי קשיים לימודיים, קשיי קריאה, קשיי ...