את החושך שמטיל עלינו התקציב החדש לא יאיר שום לפיד ואף על פי נמשיך לחייך! ...