"חג פורים הגיע השמחה לילדים, חג פורים הגיע נצא בריקודים" כך כותב עמוס ברזל, שמחה בשבילכם אולי, אבל לא בשבילנו. ...