שמחה רבה שמחה רבה - אביב הגיע, פסח בא - ריח התחדשות באויר ...