זו לא בדיחה אלא התחלה של שיתוף פעולה ללא גבולות ועכשיו יש לנו גם חלום- בואו לראות ...