מריה גרין פוברצ'יק חלמה על שבט קטן משלה ויצרה את קהילת הנשים הגדולה בארץ. מנהלת הקהילות המובילה תספר בכנס "נשים ...