הסיפור הוא על בלייר שלאחר פטירתה של אימה, פונה לעזרה מהאדם שלא היה שם בשבילה כל חייה, אביה. כאשר היא ...