ג'ואנה, האשה הרגישה המחפשת משמעות לחייה, חוזרת בזכרונותיה אל עברה על מנת למצוא הסבר למהות הקיום ובעיקר למשמעות החיים. בשפה ...