קרני חיטין צילם מיכאל איצקוביץ-טבריה ישראל ...

חצר גשר הישנה צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה, ישראל ...