המגרש עליו מתקיים קרב המינים הוא מגרש הטניס והשנה היא 1973, אבל העיסוק ביחסים שבין המינים לא מוגבל למקום או ...