הוזמנתי לצפות בתחרות שקיימה רשת קראון פלזה בקרב השפים של בתי המלון השונים של הרשת. ...