הקיצוץ בקצבאות הילדים מוכיח שוב שהממשלה הזאת החליטה להחליש את החלשים , יאיר לפיד בכוונה להעצים את מעמד הביניים בשיטתיות ...

הקיצוץ בקצבאות הילדים ללא הבדל בין עשירים לעניים, יגזול מהרבה מידי ילדים בארץ כ 3 מליארד ש"ח...לא לעניין רק ל ...