עברתי תקיפה מינית לא פשוטה, זה הכה בי אחרי כמה שעות... ...