עלויות שונות כאשר אתה עובר לבית אחר, ייתכן שיהיה עליך לעשות סידור, עיצוב מחדש או לקנות רהיטים חדשים. לפי אורבן ...

שמור את הכסף שלך  זה לא ערמומי לעשות כל הקונים ענקיים או להעביר את הכסף שלך סביב שלושה עד שישה ...