עדשות מגע בשנים קודמות בכל קפיצה שלי או של חבריי לפריס ברצלונה ורומא פינקתי את עצמי באריזות עדשות מגע.. משקפי ...

לפני כחודש בעלי שיחיה קיבל מייל אזהרה מאל-על בנוגע לנקודות הטיסה שיעלמו אם לא ינוצלו. בעלי, להלן- נ', איש פיתוח ...