פוסט זה מוקדש לכל הילדות/ נערות העולות לחטיבה, מתרגשות וחוששות. ומקוות להיות מגניבות :-) ...