האם הוריקן אירמה גרם ליולדות ללדת מהר מכפי שציפו (מתאריך הלידה המשוער שלהן)? שאלה זו עמדה בכותרת אתר האינטרנט STAT ...