רבע ממוצאי הינו מטורקיה.אבי סבתי מצד אמא היה טורקי וגורש עם משפחתו לבולגריה שם הכיר את אשתו ומשם יש לנו ...