הקמפיין הזה מפחיד אותי. אם כולן עברו הטרדה או תקיפה מינית, כלומר, אם להיות מוטרדת או מותקפת זו נורמה, אז ...

מאות אלפי נשים בכל העולם שיתפו את סיפוריהן האישיים על תקיפות מיניות וכעת גם איילת זורר וידועניות ישראליות אחרות מצטרפות ...