לקראת עצרת הזיכרון השנתית לקורבנות הזנות ולאחר אישור חוק הפללת לקוחות זנות ושיקום נשים בזנות בוועדת שרים, הצטלמו 80 גברים ...