ארגון JCW שנלחם מאז 2006 בתופעה המושתקת של פגיעה מינית בחברה החרדית מרחיב את פעילותו וחובר לארגון "לא תשתוק" הישראלי ...