איני שופטת את המפורסמים שנעתרו ליוזמה. הם לא הבעיה. אבל הם גם לא הפתרון. מה כבר ניתן לצפות מהם, בעידן ...