יש זכרונות שלא נמוגים לעולם . אחד מהם זה קרטיב שהיה קרוי בפי העם ארטיק לוקס . מה זה תשאלו? ...