ניקיון משרדים מיוחדים, מה טוב בחברה הזו?   בחברת ניצוץ חברת ניקיון למשרדים מיוחדים אין אפליה איפה ואיפה ולא הבדל ...

התובנות שלי להיום (21.6.13) הן כמה מילים אישיות שיוצאות לי מתוך הלב ומופנות ישירות אל נשיא ארצות הברית לשעבר מר ...

פוליו, רסיסים ויום הולדת ממלכתי. ...