חיוב במדד נוסף עקב מועד נטילת הלוואה והחזרתה שנקבע ע"י הבנק , ומטרתו היחידה הינה העלאת מחיר ההלוואה , יבוטל ...

באמצעות חוק שיקים ללא כיסוי הטילה המדינה על הבנקים את החובה להגביל את החשבונות והלקוחות להם סורבו שיקים , עפ"י ...

בסעיף שבהסכם בין בנק לאומי לבין לקוחותיו נקבע : " כל יתרת חובה שתיווצר במסגרת האשראי תסולק לבנק במועד שנקבע ...

אשראי הינו מושג רחב הכולל בחובו עסקאות מסוגים שונים ,אולם אנו נתמקד בשני אפיקי אשראי עיקריים :הלוואה ויתרת חובה בחשבון ...

ערעורים ,על פסק -דינו של בית המשפט המחוזי ,לפיו התקבלה בחלקה תביעת המערערת והבנק המשיב חוייב לפצותה בגין "מענקי מדד ...

רבים הם האנשים אשר מרוב לחץ ורצון לרכוש בית למשפחתם מבצעים טעויות קריטיות מאוד בתכנון הפיננסי אשר משאירות אותם עם ...

מתי כדאי לפנות לשירותי ייעוץ בנקאי ? ומדוע קליימן יאן הוא הכתובת הנכונה עבורכם במקרים בהם עולה הצורך ביועץ מקצועי ...

אם אתם רוצים להיות בטוחים כי אתם מנהלים את חשבון הבנק שלכם בצורה מסודרת ותקינה,ורוצים להיות בטוחים בכך שבכל מקרה ...

אובליגו ,לדברי יאן קליימן ,הינו מונח חשוב שעל כל אחד אשר זקוק למימון מהמערכת הבנקאית להכיר .משמעות המונח היא התחייבות ...

יאן קליימן הינו יועץ ארגוני אשר סייע לעסקים רבים בייעול דרך העבודה שלהם וביצירת תכניות קידום שאפתניות אך אפשריות לארגון ...