הם היו ארבעה - שתי בנות ושני בנים. וריה הבכורה האחראית, דניאל הרציני והאנליטי, קלרה העקשנית והחולמנית וסיימון הרגיש והשקט. ...