אפשר לקצר את העבודה באקסל כאשר משתמשים בקיצורי מקשים. מה עושה מקש F4? ומה עושה מקש F5 ? לקבלת המדריך ...