"קיץ של סודות" עוקב החל משנת 1939 אחר קורות חייהן וסיפורן של מדלן,בעבר, ושל קלואי, בהווה. על פני השטח נראה ...