במקור זה בכלל היה אורז מלא, שהופיע באחד הטורים של אייל שני ומירי חנוך, כשעוד היה להם מדור ב"הארץ". אבל ...