אילו לסבתא  היו גלגלים אז אולי אפשר היה להחזיר יחסים אחורה. מצד שני, אולי ככה זה היה צריך להיות ואולי ...

פרשת וישב, דרך סיפור יוסף ואחיו ניתן ללמוד רבות על תכנונים ומטרות ועל גחמות וקנאה שמובילה בסופה לתוצאות הרות אסון.... ...