האם אהבה אפשרית בזמן מלחמה? האם אפשר להלחם על האדמה,על הבית,על הפרנסה וגם לתת מקום לאהבה? ...