הפעם הצצה לעבודות שלי מתוך התערוכה "קיימות או נמות" – בה כ-20 מעצבים מביאים לידי ביטוי חשיבה מקיימת ונותנים דעתם ...

תערוכת עבודות של כ-20 מעצבים המביאים לידי ביטוי חשיבה מקיימת ונותנים דעתם על חומרי גלם, תהליכי ייצור והשפעתם של אובייקטים ...