בוקר יום חמישי הזה היווה עבורי אתגר, אני שתמיד בשליטה ידעתי שני דברים בלבד, נ.צ ושעת חזור מהפעילות המתוכננת, כבר ...