גם גשמי הסערה שהומטרו על ארצנו בימים האחרונות, לא יצליחו לדחות את בואו של הקיץ, ובעיקר – את ימי החופש ...