מה לצעירה חילונית מהמרכז, ולערביה מוסלמית מסורתית, בת 50 מכפר משהד וכיצד קרה שהן מובילות יחדיו תכנית לקידום תעסוקה לנשים, ...